Biuro rachunkowe AbyNetto Rydułtowy - kompleksowe usługi księgowe‎

OFERTA

Nasze Biuro Rachunkowe zapewni państwu profesjonalną pomoc w organizacji rachunkowości zgodnie z przepisami oraz oferuje następujące usługi:


 prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 rozliczanie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych,
 prowadzenie rejestrów i ewidencji (w tym VAT),
 prowadzenie ksiąg handlowych
 doradztwo podatkowe
 opracowanie sprawozdań GUS
 sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji CIT i PIT
 sporządzanie bilansu rocznego
 ewidencja środków trwałych
 prowadzenie inwentaryzacji

Biuro Rachunkowe AbyNetto oferuje kompleksowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.

Kadry:


 przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 ewidencja okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp
 prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie akt osobowych pracowników
 ustalanie uprawnień oraz ewidencja urlopów wypoczynkowych
 prowadzenie obowiązkowej ewidencji nieobecności pracowników
 sporządzanie regulaminów wewnętrznych (pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń)
 sporządzanie zaświadczeń dla pracowników i urzędów
 przygotowywanie sprawozdań GUS
 doradztwo przy rozwiązywaniu problemów kadrowych
 doradztwo lub reprezentowanie podczas kontroli PiP, ZUS lub US. Płace:
 sporządzenie listy płac w ramach umów o pracę
 rozliczanie umów cywilno-prawnych
 rozliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków
 przygotowanie wynagrodzeń do wypłaty w systemach bankowych
 rejestracja podmiotów i pracowników w ZUS
 sporządzanie comiesięcznych deklaracji do ZUS
 odtwarzanie historycznych danych klienta w programie płatnik
 sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników

Za Twoje rozliczenia będzie odpowiedzialna konkretna osoba. To z nią będziesz mógł się skontaktować w razie pytań..

Dodatkowo oferujemy Ci bezpłatny odbiór dokumentów na terenie: Rybnika, Wodzisławia, Raciborza, Żor, Rydułtów, Pszowa, Radlina (oraz miast przyległych).

Masz jakieś
pytania?

+48
507 204 945